Effective Date: [03-2024]

Welcome to the website of Flyby Company Aps, located at [Insert Your Website URL]. This Privacy Policy outlines the types of personal information we collect from users of our website, how we use and protect that information, and your rights regarding your personal data. By using our website, you consent to the data practices described in this policy.

Collection of Personal Information
We collect personal information directly from you when you engage with our website. This may include:

Email address
Phone number
Password
This information is collected through various means, such as when you register on our site, subscribe to our newsletter, or interact with other activities, services, features, or resources we make available on our website.

Use of Your Personal Information
Flyby Company Aps uses the information we collect for several purposes, including:

To operate our website and deliver the services you have requested.
To inform you of other products or services available from Flyby Company Aps and its affiliates.
To send periodic emails, including news, updates, related product or service information, etc.
Sharing Information with Third Parties
Flyby Company Aps does not sell, rent, or lease its customer lists to third parties. However, we may share data with trusted partners to help perform statistical analysis, send you email or postal mail, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Flyby Company Aps, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Third-Party Advertisements
Our website may contain advertisements from third parties that are not affiliated with us. We are not responsible for the privacy practices or the content of such external sites. We encourage you to review the privacy policies of these third-party sites.

Security of Your Personal Information
Flyby Company Aps secures your personal information from unauthorized access, use, or disclosure. We have implemented appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard the information we collect.

Changes to this Privacy Policy
Flyby Company Aps may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Contacting Us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us via our app

DANSK:

Effektiv dato: [03-2024]

Velkommen til hjemmesiden for Flyby Company ApS, som er beliggende på [Indsæt din hjemmeside-URL]. Denne privatlivspolitik beskriver de typer personoplysninger, vi indsamler fra brugere af vores hjemmeside, hvordan vi bruger og beskytter disse oplysninger, samt dine rettigheder i forhold til dine persondata. Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til de databehandlingspraksisser, der er beskrevet i denne politik.

Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du interagerer med vores hjemmeside. Dette kan inkludere:

E-mailadresse
Telefonnummer
Adgangskode
Disse oplysninger indsamles gennem forskellige metoder, såsom når du registrerer dig på vores site, abonnerer på vores nyhedsbrev, eller interagerer med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, som vi stiller til rådighed på vores hjemmeside.

Brug af dine personoplysninger
Flyby Company ApS bruger de oplysninger, vi indsamler, til flere formål, herunder:

At drive vores hjemmeside og levere de tjenester, du har anmodet om.
At informere dig om andre produkter eller tjenester, der er tilgængelige fra Flyby Company ApS og dets tilknyttede selskaber.
At sende periodiske e-mails, herunder nyheder, opdateringer, relaterede produkt- eller tjenesteoplysninger osv.
Deling af oplysninger med tredjeparter
Flyby Company ApS sælger, udlejer eller leaser ikke sine kundelister til tredjeparter. Dog kan vi dele data med pålidelige partnere for at hjælpe med at udføre statistisk analyse, sende dig e-mail eller post, eller arrangere leverancer. Alle sådanne tredjeparter er forhindret i at bruge dine personoplysninger til andet end at levere disse tjenester til Flyby Company ApS, og de er forpligtede til at opretholde fortroligheden af dine oplysninger.

Annoncer fra tredjeparter
Vores hjemmeside kan indeholde reklamer fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspraksisser eller indholdet af sådanne eksterne sider. Vi opfordrer dig til at gennemgå privatlivspolitikkerne på disse tredjepartssider.

Sikkerhed for dine personoplysninger
Flyby Company ApS beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Vi har implementeret passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at sikre de oplysninger, vi indsamler.

Ændringer af denne privatlivspolitik
Flyby Company ApS kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side. Du rådes til periodisk at gennemgå denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os via vores app